به المیرا آقازاده ، شاعر مهربانی ها

و شاهرخ ، که این ترانه زندگی نامه ی اوستآهنگ و تنظیم : شاهرخ شاهيد

خواننده : شاهرخ

ترانه سرا : علیرضا حسینی


دل ، دل ساده ، دل رُسوام ، چه گرفتار شد

مثلِ یه سِکّه شد دلم ، اسیر ِبازار شد

صَد تا تَرک خورد و شکست ، از بدِ این سرنوشت

تو های و هوی روزگار ، کار ِدلم زار شد …عُمری قَسم می خوره که سَرش به کارش باشه

بَس که قسم شکوند دلم ، دُچار ِتکرار شد

هی میگه سَر به راهم و سَر به هوا نیستم

باز دوباره یکی و دید ، زودی هوادار شد …کار ِدلم زار شد ، کار ِدلم زار شد

توبه شکست وای وای ، بازم گرفتار شد …سَر به بیابون می زنه ، مُشتم و وا می کنه

از حال و احوالِ دلم ، دنیا خبردار شد

تو سینه آتیشی به پا کرده ، نگو و نپرس

آبِرو برده و یه چیزی هم طلبکار شد …انگاری از خاطر ِدل رفته که صَد مَرتبه

خونه ی عشق و آرزو ، رو سَرم آوار شد

حال ِمنم خراب و داغونه که از دستِ دل

غُصّه و غم ، تو زندگیم رو هم تَلَنبار شد …کار ِدلم زار شد ، کار ِدلم زار شد

توبه شکست وای وای ، بازم گرفتار شد …


این روزا هر کی می رسه ، زَخمی به دل می زنه

حال ِدلم ، مثل ِخودم آخ که أسَفبار شد

دردِ بی درمونی داره ، تَب داره و ناخوشه

مَسخره ی هر کس و ناکس شد و بیمار شد …یه طَرح ِکاریکاتور ِبدون شَرح از دلم

میگن که توی کافِه ها ، قابِ رو دیوار شد

دل که تو فیلم ِزندگی نَقشای غمگینی داشت

عاقبتِ ما رو نِگا کن ، کُمدی کار شد …کار ِدلم زار شد ، کار ِدلم زار شد

توبه شکست وای وای ، بازم گرفتار شد …نوشهر ، ۶ آبان ۸۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار دل ، با زخمه های گیتار آراگاس و تک نوازی ویلن جاناتان شاو ، و با نظارت و ضبط ساکوی عزیز ، یکی دیگر از همکاری های من و شاهرخ شاهید بود .

ترانه ، حرف دل ما بود . حرف من . حرف شاهرخ … از نارفیقی هایی که از به ظاهر دوستان دیده بود …

پس از طی چند سال این اثر ، سال ۱۳۹۱ به صورت تک آهنگ و پس از آن در قالب موزیک ویدئو به انتشار رسید .